Zondag 23 Juni 2024

Team

Cabagenda.nl is een intiatief van Zwartekat.nl en PJGDesign.nl.

Speciale dank:
Hannke Vissers Fotografie
(geholpen met verzamelen van de content) /
Marcel Oerlemans
(Technology Advisor rondom geolocatie)
Arie Koomen
(Logo ontwerp)

Disclaimer

PJGDesign.nl & Zwartekat.nl, hierna te noemen Cabagenda.nl, verlenen u hierbij toegang tot Cabagenda.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Cabagenda.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Cabagenda.nl spant zich in om de inhoud van Cabagenda.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Opmerkingen hierover nemen we serieus en zullen we zo snel mogelijk proberen aan te passen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

De op Cabagenda.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Cabagenda.nl.

De op Cabagenda.nl getoonde afbeeldingen zijn verzameld door impressariaten, artiesten en theaters. Cabagenda.nl heeft die overgenomen met daarbij de vermelding van de fotograaf mee te nemen als die genoemd is. Mocht u denken dat uw naamvermelding ergens hoort te staan, neem dan contact met ons op.

De inhoud van Cabagenda.nl wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Cabagenda.nl doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op Cabagenda.nl. Cabagenda.nl oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op Cabagenda.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Cabagenda.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Cabagenda.nl en haar bezoekers.

Kopieren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Cabagenda.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Zoeken